Festcat - Síntesi de la parla en català

www.talp.cat

Instal·la

Des d'Ubuntu

Posem un repositori a la vostra disposició preparat per a Ubuntu. Aquest repositori és compatible amb Debian i derivats.

Les instruccions d'instal·lació són:

  sudo add-apt-repository ppa:zeehio/festcat
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install festival-ca festvox-ca-ona-hts festcat-utils
  festcat_llegeix <<< "Demà esmorzaré torrades amb melmelada."

La primera comanda afegeix el nostre repositori de programari amb els paquets de les veus.

Altres distribucions

 1. Instal·leu Festival. Recomanem la versió 2.1.
 2. Instal·leu el paquet bàsic: upc_ca_base

  1. Descarregueu upc_ca_base
  2. ./configure && sudo make install. Si ./configure no trobés festival o speech-tools, haureu d'especificar-ne la ruta manualment. Feu ./configure --help per més detalls.
 3. Instal·leu alguna veu

  1. Descarregueu alguna veu (p.ex: upc_ca_ona_hts).
  2. Descomprimiu el fitxer .tgz que heu descarregat.
  3. Esbrineu on heu de copiar el directori. Per fer-ho Executeu: festival -b "(if (boundp 'datadir) (print datadir) (print libdir))". Obtindreu un directori (p.ex: /usr/share/festival)
  4. Copieu el directori descomprimit upc_ca_ona_hts al directori $datadir/voices/catalan (p.ex: /usr/share/festival/voices/catalan/upc_ca_ona_hts). És possible que necessiteu permís de superusuari.
 4. Instal·leu festcat-utils (opcional)
  1. Instal·leu les dependències: id3, sox, file, csplit (de coreutils), iconv, perl, xclip, zenity, vorbiscomment (de vorbis-tools), grep, libhtsengine1, libhtsengine-dev.
  2. Descarregueu festcat-utils.
  3. ./configure && make && sudo make install
 5. Proveu que funciona: festcat_llegeix <<< "Demà esmorzaré torrades amb melmelada.".