Festcat - Síntesi de la parla en català

www.talp.cat

FestCat: Síntesi de la parla en català fent servir Festival

http://festcat.talp.cat
Antonio Bonafonte
Centre de recerca TALP, UPC
Barcelona, Novembre 2007

Requisits i instal·lació

Vegeu el fitxer INSTALL.ca.md o llegiu les instruccions del web.

Ús de FestCat

Vegeu el fitxer USAGE.ca.md per a obtenir instruccions d'ús.

Quant al projecte FestCat

"Festival parla català"

El paquet FestCat consisteix en una llibreria que permet l'anàlisi de text en català i dades per estendre Festival per tal que parli català.

Està format per dos components principals:

  1. Dades lingüístiques i codi per estendre Festival pel català. Diccionaris, transcripció fonètica, etiquetador morfo-sintàctic, etc.

    Inclou dues carpetes:

    • dicts/upc (bàsicament diccionaris)
    • upc_catalan (bàsicament codi)
  2. Veus: dades dependents del locutor

    • Hi ha una carpeta per cada veu: festival/lib/voices/catalan/upc_ca_'nom-locutor'

Actualment hi ha diverses veus disponibles. Visiteu la pàgina web per obtenir últimes versions.

Quant als autors

Aquest projecte ha estat desenvolupat inicialment pel Centre TALP, de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Les gravacions, bona part de les dades i la major part del codi ha estat desenvolupat específicament per aquest projecte. Els diccionaris són una excepció.

Diccionaris

La font més important per construir els diccionaris és el lèxic català proporcionat pel projecte FreeLing, també desenvolupat, entre altres, pel Centre de Recerca TALP. Per més informació, visiteu la pàgina web de FreeLing:

El lèxic ha estat enriquit de la forma següent:

Pel que fa el model gramatical, s'ha utilitzat la base de dades lliure Àncora-ca 2.0, desenvolupada al CLiC (Centre de Llenguatge i Computació) de la Universitat de Barcelona.

Publicacions rellevants

Diccionaris

Condicions d'ús

La informació actualitzada de copyright i llicència es troba als fitxers COPYRIGHT i LICENSE-*.txt.

Agraïments

Aquest treball ha estat finançat per la Generalitat de Catalunya.

El projecte ha estat promogut per diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya:

i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):

Llegiu el fitxer AUTHORS.ca i THANKS.ca per veure la llista de gent que ha contribuït a aquest projecte.