Festcat - Síntesi de la parla en català

www.talp.cat

Ús de FestCat

Hi ha diversos programes que poden utilitzar 'Festival', com gnopernicus, o emacs-speak. En aquest document es mostre l'ús de les veus mitjançant Festival directament.

Ús directe mitjançant Festival

El 'Festival' espera codificació ISO-8859-15. Assegureu-vos que utilitzeu aquesta codificació en el vostre terminal o fitxers. Si el vostre sistema utilitza UTF-8 (tal i com ho fan moltes distribucions actuals), necessiteu convertir el fitxer abans de la lectura.

Podeu fer servir l'opció «Desa» del editor de text gedit, o fer servir programes conversors de format, com iconv:

    $ iconv -f utf8 -t ISO-8859-15//TRANSLIT bon_dia_utf8.text > bon_dia_iso.text